Kamremsbyte Östersund

Kamremmen, eller kamkedjan, sitter längst fram i motorn och ser till att synkronisera axlarna i motorn. Kamremmen uppgift är med andra ord vital. Utan en fullt fungerande kamrem kan du inte starta motorn eller så stannar bilen mitt under körning.

Kamrem byts enligt intervall medan kamkedja förväntas hålla motorns hela livslängd. Tyvärr slits även kedja, drev och löpskenor numera mycket snabbt, bland annat till följd av trenden med långa serviceintervaller. Kamrem eller kamkedja? Kontrollera eller byt, båda orsakar vid överkuggning stora och dyrbara följdskador.

Vi på Bilteknik i Östersund rekommenderar inte att du byter en kamrem på egen hand. Det kräver förutom speciella inställningsfixturer och omfattande kunskaper och att bilen måste kunna hissas upp och att drivremmar, motorfästen, AC-rör, hjul med mera måste demonteras.